Q-Finanse Księgowość 3000 ERP Biuro Maklerskie

Dedykowany system stworzony specjalnie dla biur maklerskich.
Służący do prowadzenia księgowości w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości, wzbogacony o magazyn papierów wartościowych, raporty do KNF oraz zapewniający współpracę z zewnętrznymi systemami transakcyjnymi

System ma szerokie możliwości w zakresie konfiguracji i dostosowania do potrzeb użytkownika, upraszczając jednocześnie tworzenie wymaganych raportów i zestawień na podstawie wprowadzonych do programu danych.

System Q-Finanse Księgowość 3000 ERP Biuro Maklerskie

  • Drzewiasta struktura planu kont umożliwia założenie analityki o dowolnej głębokości
  • Statusy dokumentów - pełna kontrola nad obiegiem dokumentów księgowych
  • Intuicyjne i ergonomiczne interfejsy/ ekrany/ formularze dekretacji
  • Schematy dekretacji
  • Automaty księgowe
  • Integracja z serwerami NBP, celem pobrania kursów walut
  • Wymiany danych z zewnętrznymi systemami transakcyjnymi
  • Raporty, budżetowania, statystyki
  • Magazyn papierów wartościowych
  • Integracja z systemami transakcyjnymi