Q-Obieg Dokumentów 3000

System komputerowy Q-Obieg Dokumentów 3000 jest nowoczesnym, wielomodułowym, skalowalnym systemem do wspomagania przebiegu procesów biznesowych w zakresie obiegu i obsługi korespondencji. Pozwala w znacznym stopniu wyeliminować "papierowy" obieg dokumentów i zastąpić go komputerowym.

Poszczególne moduły systemu i nowoczesna technologia wykonania Q-Line 3000 stanowią podstawę do szybkiego i elastycznego dostosowania konfiguracji Q-Obieg Dokumentów 3000 do potrzeb użytkownika.

W epoce komputerów i informacji gwałtownie zwiększyła się ilość przychodzących i generowanych dokumentów. Zewsząd spływają faksy, listy, mail'e i nie zawsze trafiają do osób nimi zainteresowanych. Powstają stosy dokumentów wewnętrznych - notatek, ogólników, instrukcji. Często dokument, zanim opuści biuro, przechodzi przez "ręce" kilku osób. Dodatkowo kierownictwo chce znać przebieg procesu realizacji zadań.

Komputerowy System Obiegu Dokumentów Q-Obieg Dokumentów 3000 pozwala zapanować nad tą lawiną. Skutecznie wspomaga pracę biur, kancelarii, przedstawicielstw handlowych i innych instytucji.
System obiegu dokumentów w firmie spełnia dwie podstawowe funkcje: porządkuje dokumenty zabezpieczając przed ich utratą oraz automatyzuje prace związane z zarządzaniem dokumentami (workflow).

System Q-Obieg Dokumentów 3000 umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji usprawniając przy tym obsługę klientów. Rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

Modułowa budowa systemu umożliwia skonfigurowanie go stosowanie do potrzeb i wymagań całej organizacji jak i jej pracowników.

Korzyści płynące z użytkowania systemu Q-Obieg Dokumentów 3000:

  • Posiadanie centralnego rejestru dokumentów mogącą zawierać nawet pełną dokumentację procesów biznesowych firmy
  • Skrócenie czasu przetwarzania dokumentu i podniesienie ergonomii pracy
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
  • Uzyskanie pewności rozpatrzenia spraw
  • Pełna sprawozdawczość, statystyki
  • Możliwość monitorowania listy zadań do wykonania, w trakcie realizacji i spraw rozpatrzonych
  • Zdefiniowanie procedur obiegu dokumentów, sposobu realizacji zadań w firmie
  • Doskonałe narzędziem przy wprowadzaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością
  • Prosta administracja systemem, rozbudowane prawa dostępu użytkowników do poszczególnych opcji programu oraz do konkretnych danych
Przed

alt

Stosy niechcianych dokumentów

Po

alt

Dobrze zorganizowana praca "idzie jak z płatka"