Program Q-Serwis 3000 przeznaczony jest do komputerowej obsługi punktów serwisu naprawczego wszelkich sprzętów np. komputerów, pojazdów...

Obsługuje naprawy wykonywane w punkcie serwisowym, te które należy przeprowadzić u klienta oraz naprawy wykonywane przez inne serwisy.

Q-Serwis 3000 ma wszechstronne zastosowanie. Nadaje się do serwisów stacjonarnych i wyjazdowych. Dzięki temu programowi możemy prowadzić serwis naprawczy w bardzo wygodny sposób. Mając bazę danych wszelkich sprzętów przyjmowanych do serwisu
i wykorzystując możliwości programu typu wyszukiwanie, sortowanie, zawężanie unikamy pomyłek przy realizacji napraw (np. dotrzymanie terminu). System przyjęcia zlecenia, dokonania naprawy i wydania sprzętu jest przejrzysty i dobrze zorganizowany.